Dr Piotr Kołodziejczyk

(fot. A.Koprowski)

| e-mail: kolodziejczyk@farkha.org

Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku broniąc pracę magisterską pt. "Importy ceramiki kultury Nagada na stanowiskach północno-egipskich". W 2012roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. "Rola Delty Nilu w powstaniu państwa egipskiego". Uczeń prof. dr hab. Krzysztofa M. Ciałowicza. Od 2000 roku jest członkiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu prowadzącej prace wykopaliskowe w Tell el-Farcha. Uczestniczył także w pracach badawczych na takich egipskich stanowiskach jak Abydos, Tellel-Fara'in-Buto, Deir el-Bersha czy Tell el-Daba. Brał także udział w wielu pracach wykopaliskowych na terenie Polski oraz Ukrainy (Ryżanówka) i Cypru (Nea Paphos).

Od 2014 roku kieruje badaniami IA UJ na terenie Jordanii w ramach HLC Project.

 

 

 

BLOG NAUKOWY Dra Piotra Kołodziejczyka

Piotr Kołodziejczyk na Twitterze

Piotr Kołodziejczyk na Facebooku

Zainteresowania naukowe

 • archeologia Egiptu pre- i wczesnodynastycznego
 • zjawiska ekonomiczno - społeczne w egipskim okresie formatywnym
 • epoka brązu na terenie Bliskiego Wschodu
 • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
 • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
 • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
 • popularyzacja nauki i polskich osiągnięć naukowych
 • archeologia krajobrazu, krajobraz w archeologii
 • archeo-ekonomia

Członkostwo w organizacjach

 • członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
 • członek PKN ICOMOS i ICOMOS-ICAHM
 • członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • prezes Fundacji Popularyzatorów Nauki im. Euklidesa

Najważniejsze publikacje

 • Lower Egypt in modern research on state formation in Egypt, Folia Orientalia 41, 2005: 149-157
 • Architectonic constructions from western kom in Tell el-Farkha (Nile Delta) – some remarks, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds.), J. Rowland and S. Hendrickx (ass.), Egypt at its Origins 2, OLA 172 (2008): 1221-1229.
 • Granary models from Tell el-Farkha: season 2006, SAAC 13, 2009: 49-54
 • (z J.Dębowska-Ludwin, M. Jucha, G. Pryc), Tell el-Farkha: grave no. 100, SAAC 14, 2010: 23-42
 • Tokens and seals from Tell el-Farkha [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Mączyńska A. (red.) Tell el- Farkha I, Kraków-Poznań 2012
 • "Unusual roads" - protection of famous routes in the Middle East [w:] Proceedings of REUSO 2nd International Conference on documentation, conservation and restoration of the architectural heritage and landscape protection - The culture of restoration and enhancement, Florence 2014: 1193-1999
 • Early Egyptian abstract thinking - remarks on philosophical elements in the Egyptian formative period, Folia Orientalia LI, 2014: 381-390
 • Bronze Age in Transjordan - remarks on the need for research [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 239-245.
 • (z Adamski B.), Grain Storing and Bread Making During Formative Period and in The Old Kingdom Times: case of Tell el-Farkha [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 62-70.