Dr Kamil Kopij

| e-mail: k.kopij@uj.edu.pl

Ukończył studia archeologiczne w 2009 roku oraz obronił pracę magisterską pt. „Propaganda na monetach związanych z Pompejuszem Wielkim i jego synami, Pompejuszem Młodszym i Sekstusem Pompejuszem” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza A. Ostrowskiego. W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. „Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie późnej republiki rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych” napisaną pod kierunkiem dra hab. Jarosława Bodzka.

Sekretarz Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Uczestnik misji archeologicznych, m.in. w Koszarach na Ukrainie, Nea Paphos na Cyprze, Jiyeh w Libanie, Risan w Czarnogórze (projekt: „Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty, kolonia grecka, municipium rzymskie” w roku 2009) i Novae w Bułgarii (projekty: „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Szpital wojskowy” w latach 2006-2007, 2009-2010 oraz „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty i późna zabudowa”, w latach 2011-2012).

Główne kierunki działalności naukowej

 • historia i archeologia starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem okresu późnej republiki;
 • propaganda i kreowanie wizerunku w starożytnym Rzymie;
 • recepcja działań wizerunkowych i propagandowych w starożytnym Rzymie;
 • numizmatyka rzymska.

Projekty badawcze

 • Kierownik realizowanego w latach 2013-2015 projektu „Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie późnej republiki rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych”, UMO-2012/07/N/HS3/00878 finansowanego z programu PRELUDIUM 4 Narodowego Centrum Nauki.
 • Jeden z wykonawców grantu na projekt „Znaleziska monet rzymskich z ziem polskich i historycznie z Polską związanych (FMRPL)”, kierowanego przez prof. dra hab. Aleksandra Burschego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami archeologii poświęcone archeologii starożytnego Rzymu, m.in. architektury rzymskiej oraz sztuki i rzemiosła.

Najważniejsze publikacje

 • The Context and Dating of the Pompey’s Aureus (RRC 402), Numismatica e Antichità Classiche 45, 2016, pp. 109-127.
 • The Use of Local Identities in the Monetary Propaganda of the Pompeians during the War with Caesar 49-48 BC, Journal of Ancient History and Archaeology 2.3, 2015, pp. 32-37
 • Opera Pompei and the Theology of Victory, Studies in Ancient Art and Civilization 14, 2010, pp. 167-178.
 • The Coins Related to Pompey the Great Through the Lens of the Theology of Victory, Proceedings od the 6th International Numismatic Congress in Croatia, Rjieka 2011, pp. 141-150.
 • Pietas in the Propaganda of Sextus Pompey, Studies in Ancient Art and Civilization 15, 2011, pp. 203-218.
 • Propaganda on the Coinage Related to Pompey the Great, Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne VI, 2011, pp. 47-62.
 • Propaganda War over Sicily? Sicily in the Roman Coinage during the Civil War 49-45 BC, Studies in Ancient Art and Civilization 16, 2012, pp. 167-182.
 • Was Pompey the Great regarded as Neos Dionysos? Some evidence from coins, Proceedings of the 7th International Numismatic Congress in Croatia, Opatija, Croatia, September 27-28, 2013. Rijeka 2014, pp. 119-126.
 • Mennictwo synów Pompejusza Wielkiego w Hiszpanii, Biuletyn Numizmatyczny 345, 2009, pp. 81-98.
 • Recenzja I.A. Carradice, T.V. Buttrey, The Roman Imperial Coinage,Volume II. Part 1: From AD 69 to AD 96 The Flavians. Vespasian to Domitian. Second Fully Revised Edition, London 2007, w: Wiadomości Numizmatyczne LIV, pp. 303-305.
 • Sprawozdanie z konferencji „Znaleziska monet od antyku po wczesną nowożytność”, Cesky Krumlov 11-14 września 2012, Wiadomości Numizmatyczne LVII, 2013.