CRACOW MAYA CONFERENCE

Cracow Maya Conference (CMC) jest międzynarodową inicjatywą naukową, której celem jest przede wszystkim organizowanie corocznego sympozjum poświęconego różnorodnej tematyce związanej z prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki, ze szczególnym naciskiem na Majów. Inicjatywa zorganizowania tego rodzaju spotkań narodziła się po roku 2009, kiedy UJ oraz PAU były organizatorami 14 Europejskiej Konferencji Majologicznej (14 European Maya Conference: Maya Political Relations and Strategies). Wydarzenie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że począwszy od 2011 roku postanowiliśmy kontynuować spotkania poświęcone kulturze Majów w ramach Cracow Maya Conference. Co roku w trakcie sympozjum poruszana jest inna tematyka badawcza. W ramach konferencji organizowane są również warsztaty z zakresu pisma hieroglificznego Majów. Dotychczas zrealizowane konferencje dotyczyły dwóch zagadnień: 1. Zarządzanie wodą w kulturze Majów (Water Management among the Ancient Maya) oraz 2. Archeologia wschodniej części południowych nizin Majów (Archaeology and Epigraphy of the Eastern Central Maya Lowlands). Referaty z obu spotkań są wydawane w ramach serii Contributions In New World Archaeology publikowanej przez PAU oraz UJ.

Trzecia Krakowska Konferencja Majologiczna (3rd CMC) to wydarzenie o znacznie szerszym spektrum tematycznym. Tematem tegorocznej konferencji są systemy pisma i komunikacji pozawerbalnej w prekolumbijskiej Mezoameryce (Mesoamerican Writing Systems). W ramach konferencji wygłoszonych zostanie kilka referatów poświęconych tej tematyce. Przeprowadzone będą również warsztaty z zakresu pisma Majów oraz systemów pisma w środkowym Meksyku (Teotihuacan i Aztekowie). Wśród prelegentów i prowadzących warsztaty znajdują się najwybitniejsi badacze zajmujący się tą tematyką: Christophe Helmke (University of Copehnagen), Jesper Nielsen (University of Copenhagen), Harri Kettunen (University of Helsinki), Guido Krempel (University of Bonn), Norman Hammond (Boston University), Alexander Safronov (The Lomonosov Moscow State University), Justyna Olko (Uniwersytet Warszawki), Katarzyna Mikulska-Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski) oraz Victoriano de la Cruz (Uniwersytet Warszawski).

 

Organizatorzy: Monika Banach, Magdalena Rusek, Jarosław Źrałka

 

Program 3CMC: 3rd Cracow Maya Conference "Mesoamerican Writing Systems", February 21-24, 2013

Profil konferencji na portalu FACEBOOK