Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski

Ukończył studia archeologiczne w IA UJ w 1957 roku a następnie w Institut de Paléontologie Humaine w Paryżu, gdzie 1961 uzyskał tytuł doktora. W 1967 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 1976 roku otrzymał tytuł profesorski.
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetów w Liege, Brukseli i Ghent, College de France, Harvard University (Cambridge). Doktor honoris causa uniwersytetu w Bordeaux.
Prowadził badania wykopaliskowe na wielu stanowiskach m.in. w Polsce, Egipcie, Bułgarii, Grecji, Turcji i na Słowacji.

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania nad epoką kamienia, zwłaszcza nad przejściem od paleolitu środkowego do górnego, początkami homo sapiens sapiens, zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym, neolityzacją Europy Centralnej, a także archeologią Ameryki środkowej.

Członkostwo w organizacjach i redakcjach

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, w-ce przewodniczący International Council of Philosophy and Human Sciences UNESCO, członek Permanent Council of the Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques i przewodniczący Komisji 8 UISPP, honorowy członek British Prehistoric Society, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, członek Instituto Italiano de Preistoria e Protostoria.
Jest członkiem zespołów redakcyjnych "Geoarchaeology" (USA), "L'Anthropologie" (Francja), "Praehistoria" (Węgry), "Archaeology and Ethnology of Eurasia" (Russia), "Prehistoire Europeene" (Belgia), "Mediterranean Archaeology and Archaeometry" (Grecja), "Eurasian Prehistory" (Polska-USA).

Najważniejsze publikacje:

 • Excavations in the Bacho Kiro Cave-final report, ed., Warszawa PWN 1982
 • (z A. Broglio) II Paleolitico, uomo, ambiente e culture, Milano Jaca Book 1987
 • (z R. desbrosse) Les hommes et les climats a l'age de mammouth, Paris: masson 1988
 • La Muataion: L'Homme de Neaderthal (ed. J. K. Kozłowski), Liege: ULG 1988
 • L'art. de la prehistoire en Europe orientale, Paris CNRS 1992
 • Atlas du Neolithique europeen vol.1, ed., Liege: ULG 1993
 • (z B. Ginter) Predynastic settlement near Arman, Heidelberg: Orientalverlag 1994
 • (z. B. Ginter, M.Pawlikowski) El Tarif - Fruhe Keramik und Kleinfunde, Mainz: Zabern Verlag 1998
 • (z B. Ginter, H. Laville) Temnata Cave vol. I - III, Krakow 1994
 • (z F. Djindjian, M. Otte) Le Paleolithique superieur en Europe, Paris: a. Collin 1999
 • Complex of the Upper Palaeolithic sites near Moravany, ed., Western Slovakia, Krakow: Jagiellonian Uniwersity 1994 - 1999
 • (z M. Kobusiewicz ed.) Recolonisation of the Great European Plain After the Pleniglanial, Krakow: Polish Academy of Arts and Sciences 2000
 • (z R. Desbrosse) Les habitats prehistoriques. Des Australopitheques aux premiers agriculteurs, Paris, CTHS, 2002 II ed.
 • (z I. Yalcinkaya, M. Otte, O. Bar-Yosef) Okuzini: Final Palaeolithic Evolution in Southwest Anatolia, Liege 2002
 • (z M. Otte) Prehistoire de la Grande Plaine du Nord de l'Europe, Liege 2002