Dr Michał Wasilewski

| e-mail: mikewas.pl@gmail.com

Geoarcheolog, adiunkt w Zakładzie Archeologii Nowego Świata.
Pierwszą pracę magisterską "Badania mineralogiczne oddziaływania wybranych minerałów ze związkami organicznymi" napisał na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska AGH. Drugą pracę magisterską pod tytułem "Obsydiany w Dolinie Wulkanów (południowe Peru) - analiza geoarcheologiczna" złożył w Instytucie Archeologii UJ. Oba egzaminy magisterskie zdał z wynikiem bardzo dobrym.
W roku 2007 obronił pracę doktorską pod tytułem „Wykorzystanie minerałów w lecznictwie i kosmetyce w starożytności (do V w n.e.)", uzyskując tytuł doktora nauk o Ziemi. Pracę tę wydano drukiem w roku 2009.
Dzięki uzyskanemu wykształceniu specjalizuje się w nowej, w Polsce, dziedzinie geoarcheologii. Uczestniczył w stażach badawczych i szkoleniach w Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM), na Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, na Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, Bogota. Angażuje się również w działalność popularyzującą naukę (wykłady w szkołach, Akademiach otwartych, projektach NGO; audycje radiowe; konsultant naukowy wystawy "Kamieniem w chorobę - wystawa minerałów i opinie starożytnych autorów na temat ich właściwości leczniczych" w Muzeum Farmacji UJ w Krakowie 2007-2009).

Prowadzi zajęcia z zakresu geoarcheologii, archeologii Ameryki Południowej, źródłoznawstwa archeologicznego, seminaria oraz konsultuje i recenzuje czasopisma studenckie.

Aktywnie opiekuje się pracami licencjackimi i magisterskimi.

Bierze udział w redagowaniu czasopisma Eurasian Prehistory (ERIH B)

Zainteresowania badawcze:

 • zastosowania metod przyrodniczych w badaniach archeologicznych
 • archeologia Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresów Paleoindiańskiego, Archaicznego i Formatywnego
 • zasiedlenie Nowego Świata
 • etnomedycyna, w szczególności zastosowania lecznicze minerałów i skał
 • mitologie ludów Ameryki Południowej


Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Geophysical research in San Agustin Archaeological Park (Colombia)
 • Parco Nacional Colca - Polish Scientific Expedition Peru
 • Tell el-Farkha Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu
 • Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari
 • wykopaliska archeologiczne oraz wyprawy geologiczne: Polska, Słowacja, Grecja, Egipt, Kaukaz, Kazachstan-Kirgistan, Peru, Kolumbia

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Gemmologiczne (od 1998) (1999-2004 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego; 2004-2009 wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej)
 • Society for American Archaeology (od 2004)
 • Society for Archaeological Sciences (od 2010)

Ważniejsze publikacje:

Książki:

Rozdziały w książkach:

 • 2012 "Prehistory of Rapa Nui (Easter Island): a General Outline", w: Z.J. Ryn (ed.), Easter Island (Rapa Nui) Polish Speleological Exploration, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, 13-60
 • 2012 "Geology, sedimentology and mineralogy", w: M. Chłodnicki, Ciałowicz, K.M. & Mączyńska, A. (eds), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań Archaeological Museum-Institute of Archaeology Jagiellonian University, Poznań-Kraków, 375-382 (współautorstwo)
 • 2011 "Lithic implements from Maroslele-Pana", w: Paluch T. (ed.) Paroslele-Pana. Egy Középsö neoliticus lelöhely a kultúrák határvidékén, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 275-302 (współautorstwo)
 • 2010 "Makroskopowa identyfikacja surowców skalnych ze stanowisk Wojnicz 18 i 48", w: J. Chochorowski (ed.), Wojnicz 18 i 48, Powiat Tarnów. Osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza, Krakowski Zespół Badania Autostrad, Kraków, 325-328
 • 2009 „Medicamentos minerales en Chivay y en el Valle de Colca", w: Z. Novoa Goicochea (ed.), Expedición Cientifica Polaca – Cañon del Colca, Sociedad Geográfica de Lima, Lima, 219-238

Artykuły:

 • 2010 "Algunos medicamentos minerales tradicionales del sur del Perú – su composición y eficacia" Estudios Latinoamericanos 30, 67-92
 • 2010 "Nuevos yacimientos de obsidiana en el Sur de Perú (Valle de los Volcanes – Pampa Jararanca) desde une perspectiva arqueológica" Polish Contributions in New World Archaeology 2, 73-97
 • 2008 "Mineralne leki w Chivay i Dolinie Colca (południowe Peru)" Geologia vol. 34/nr 2/1, 223-242
 • 2007 "Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta (Preliminary Report 2004-2005) - Geology, sedimentology and mineralogy" Archeologia LVII, 120-128 (współautorstwo)
 • 2006 "Mineralogical and Petrological Characterisation of Raw Materials from Nizni Hrabovec Palaeolithic Site in Eastern Slovakia", Körlin G. & Weisgerber (eds), Stone Age - Mining Age, Der Anschnitt Beiheft 19, Bochum, 563-566 (współautorstwo)
 • 2005 "Udomowienie roślin w Nowym świecie" Wiadomości botaniczne vol. 49, nr 1-2, 19-37
 • 2004 "Geoarcheologia i jej metody" Archeologia żywa nr 3-4(29-30), 59-63
 • 2004 "Jadeit cenniejszy niż złoto" Polski Jubiler nr 3(24), 46-48, z A. Świerzowską
 • 2004 "Some remarks on jointing in the Theban limestone in the region of Deir el-Bahari, Egypt" Geologia vol. 30/nr 1, 47-56 (współautorstwo)
 • 2002 "Mineralogical investigation of desert patina on flint artefacts: a case study", Mediterranean Archaeology and Archaeometry vol.2/no 2, 23-34 (współautorstwo)